α Astro Dalsland δ

Med natthimlen som hobby

Kvasarer/Blazarer/Seyferts

Kvasarer

Namn.................  RA............ Dekl.......... Stj.bild  z........... Avst/MPC...  Amplitud... AAVSO... 
PKS 0405-12 04 07 48.5 -12 11 36 Eri 0.940 2057 14.3-15.4  X
HS 0624-6907 06 30 02.6 +69 05 03 Cam 0.370 1398 14.1-14.5  X
4C 29.45 11 59 31.9 +29 14 45 UMa 0.724 2510 12.8-18.5  
3C 279 12 56 11.1 -05 47 21 Vir 0.536 1949 11.3-17.0  
PG 1634+706 16 34 29.0 +70 31 33 Dra  1.337 3963 14.2-14.7    
3C 351 17 04 41.5 +60 44 28 Dra 0.371 1405 14.6-16.3  
PG 1718+481 17 19 38.3 +48 04 13 Her 1.083 3427 14.6-14.9  
S5 1803+78 18 00 45.7 +78 28 05  Dra 0.680  2378  14.4-17.8   
3C 454.3 22 53 57.7 +16 08 53  Peg  0.859 2869  12.3-17.2 

 

Blazarer

Namn..............  RA............  Dekl.........  Stj.bild...... z....... Avst/MPC... Amplitud... AAVSO...
PKS 0048-09 00 50 41.2 -09 29 06 Cet 0.632  2241 14.5-18.2  
3C 66A 02 22 39.6 +43 02 08 And  0.444  1646  12.8-16.6   
PKS 0422+00  04 24 46.8 +00 36 07  Tau  0.310  1188  13.7-17.0   
MG 0509+0541  05 09 25.9  +05 41 35  Ori      14.4-16.0   
OJ 287  08 54 48.8  +20 06 30  Cnc  0.306 1176  12.0-17.5   
W COM 12 21 31.7  +28 13 58 Com 0.102   414  11.4-17.3  
OQ 530 14 19 46.6  +54 23 14  Boo 0.152   608  10.8-16.5  
PG 1553+113 15 55 43.1 +11 11 24 Ser 0.360 1365 13.5-15.3  
H 1722+119 17 25 04.3   +11 52 15  Oph  0.159  630  13.0-16.6

 

Seyferts

Namn...............

RA............ Dekl............ Stj.bild... z....... MPC... Amplitud... AAVSO...
Markarian 1502 00 53 35.1  +12 41 34.4  Psc 0.061    13.9-15.2   
UX Psc 01 11 50.0  +22 04 12.0  Psc  0.0456    13.4-16.3   X
M77 02 42 40.7  -00 00 48.0  Cet 0.0038  14.4 9.6   
NGC 1275 03 19 48.2  +41 30 42.1 Per  0.018    12.6  
UGC 3374 05 54 53.6  +46 26 22.0  Aur  0.0205    14.4-15.5   
NGC 4151 12 10 32.7  +39 24 19.6  CVn  0.003    13.1  
Markarian 205 12 21 44.1  +75 18 38.2  Dra  0.070    13.9-15.2   
NGC 5548 14 17 59.7  +25 08 13.4  Boo  0.017  75.0  13.3  
3C 382 18 35 03.4 +32 41 46.9 Lyr 0.058   12.5-14.5  
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)