α Astro Dalsland δ

Med natthimlen som hobby

Variabler

Detta är en spännande del i astronomin. Det är samtidigt ett av de områden där man aktivt kan bidraga med hjälp till de professionella astronomerna. De går ofta ut med allmänna förfrågningar på hjälp från oss amatörer för att de själva inte hinner med!

 

Variabla stjärnor eller mer vanligt bara "variabler" är stjärnor vars ljusstyrka varierar över tiden. Initialt tror många att det handlar om de "blinkningar" stjärnorna gör till synes varje kväll, men dessa beror helt på turbulens i vår atmosfär. En stjärnas variabilitet är av en betydligt djupare karaktär.

Det finns flera orsaker till dessa fluktuationer i magnitud /ljusstyrka. Variationerna kan vara över mycket kort period, som t.ex hos RR Lyrae stjärnor (perioder på ner emot 0.2-1.2 dygn), eller en långperiodisk variation som t.ex hos Mira-typer på några hundra dygn.

De delas också in i hur regelbundna variationerna är, det finns regelbundna (Regular), halvregelbundna (semi-regular, förkortat SR)  och helt oregelbundna. De allra flesta stjärnor har någon typ av variation, så även vår egen sol - men med mycket liten magnitudföränding vid den 11-åriga solfläckscyklen.

 

Supernovorna, de exploderande stjärnorna, kan öka sin ljusstyrka till den grad att de ökar i intensitet med flera hundra miljoner gånger, vilket betyder att supernovan i många fall lätt kan ses av oss amatörer även om den händer i en galax mycket långt borta. Vi har en svensk amatör som är välkänd för att upptäcka supernovor, Gregor Duszanowicz.

De som inte upptäcker supernovor, kanske istället hittar någon typ av nova eller dvärgnova. Äran, och kanske till och med berömmelsen, är oftast aldrig långt borta för detta heller. Astronomiska pris kan även delas ut, såsom  fallet i upptäckten av dvärgnovan i Vulpecula (Stjärnbilden Räven). (Artikel i Telescopium, sid.10 och 11)

De som söker efter supernovor, elller novor av något slag, använder sig av kameror kopplade till sina teleskop. De tar en stor mängd bilder på olika galaxer eller stjärnområden, och jämför dem helt enkelt med föregående bilder från ett tidigare datum på samma objekt. Populärt är att "blinka" bilderna, dvs snabbt skifta mellan två olika bilder i en mjukvara för att enklare upptäcka skillnader - och de framträder oftast väldigt tydligt genom just "blinkning".

De flesta typer av variabler är däremot i motsats till plötsliga supernovor periodiska, antingen då med regelbundenhet eller oregelbundenhet av varierande amplitud.

Huvudtyperna av variabler kan sägas vara:

  • Förmörkelsevariabler
  • Roterande variabler
  • Eruptiva variabler
  • Pulserande variabler

Hur man namnger variabler med bokstäver och siffror kan du läsa om HÄR >>

Förteckning över variabeltyper HÄR >>

Exempel på studie av variabeln V478 CYG, (CYG för Cygnus, eller "Svanen") utförd av H-G Lindberg. Program av denna typ går att tanka ner från internet:

image001.jpg                                    V478 CYG markerad.

 

 image003.jpg

                                   Magnitudbestämningen över tid matas in, och man får en ljuskurva.

 

En väldigt bra och lättfattad guide för att komma i gång med variabler är en guide skriven av Robin Andersson. Den kan du läsa HÄR. Klicka på "Publikationer" i den blå menyn till vänster och klicka därefter på "Guide - Börja med variabler". Astro-Dalsland kan också hjälpa till med att komma igång.

 

 

Länkar till sidor som specialicerar sig på variabler:

 

SVO - Svensk sida med variabelrapporter och fakta. Drivs av entusiaster för alla intresserade. Ökar i popularitet med god fart, börjar få intressenter utomlands.

AAVSO - Amerikansk organisation, största frivillig-sammanslutningen inom variabelobservationer. I  stort sett   fullständig när det gäller variabelmaterial.      

VSNET - Kyoto Universitets hemsida för variabla stjärnor, kända för extensivt informationsutbud (mail-prenumerationer etc)

AFOEV - Fransk organisation, Europas motsvarighet till AAVSO.

 

Här hittar du en sida till en av de mest framgångsrika variabelobservatörerna; Gary Poyner (UK).

Thomas Wikander är sektionsledare i SAAF för just variabla stjärnor. Tycker du Variabla stjärnor verkar intressant? Då är SAAFs variabelsektion med SVO som hemsida något för dig!

 

Har du funderingar kring variabler, posta dem på forumet!

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)