α Astro Dalsland δ

Med natthimlen som hobby

Solsystemet

Solsystemet kallar vi i dagligt tal den samling planeter, månar och andra himlakroppar som har sin omloppsbana runt Solen.

I dagens vetenskapliga modell av solsystemet finns åtta planeter med svagt elliptiska banor. Dessa åtta planeter är i nämnd ordning från Solen räknat; Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Sex av dessa planeter har egna kända månar, eller satelliter som det också kan kallas.

De flesta större kända himlakroppar i solsystemet kan benämnas med symboler. Se HÄR >>    

venus-12-10-28.jpg   jupiter-med-io-2012-08-16.jpg

    Venus, 2012-10-28, 07:26 UT                                Jupiter med månen Io, 12-08-16 05:13 UT

 

saturnus-08-05-05.jpg

                                                         Saturnus, 2008-05-05 19.00-20:30UT

                 Bilder tagna av HG Lindberg, med 180 mm Maksutov Cassegrain F/20 & Dmk 21 Camera.

                    Saturnus fångad med 10" Schmidt Newton teleskop och Minitron camera 54 mm


Pluto som tidigare ansågs vara den yttersta planeten, räknas idag istället till de så kallade "Dvärgplaneterna" i hop med Ceres, Haumea, Makemake och Eris. Dessa senare nämnda har tidigare tillhört gruppen "asteroider" men anses idag ha mer planetära egenskaper än asteroidala. Man vet idag att åtminstone tre av dessa har egna månar.

De fyra innersta planeterna är till största delen bestående av sten och metall, och kallas därför "Stenplaneterna". De fyra yttersta planeterna, består till största delen istället av Väte och Helium, och kallas därför generellt för "gasjättarna". Samtliga av dessa fyra gasjättar har ringar av grus och stoft i omloppsbana runt sig. Saturnus ringar är de enda vi amatörastronomer kan se med våra små teleskop.

Utöver planeterna så finns det två områden med talrika asteroider. Ett av dessa områden, det så kallade asteroidbältet, finns mellan Mars och Jupiter. Asteroiderna i detta område består till största delen - i likhet med de fyra mindre planeterna - av sten och metall. Nästa asteroidområde hittas utanför Neptunus omloppsbana, och kallas för "Kuiperbältet". De asteroider som har sin hemvist i detta bälte består till största delen av is, ammoniak och metan. De fem dvärgplaneterna har sin hemvist i Kuiperbältet.

Kometerna hör även hemma i solsystemet. På runt 0.7-1.5 ljusårs avstånd från Solen tror man att det det finns ett "moln", det s.k. "Oortmolnet", där de långperiodiska kometerna med omloppstid mer än 200 år har sitt ursprung.

I tillskott till redan nämnda himlakroppar finns kortperiodiska kometer (omlopp mindre än 200 år, med ursprung i Kuiperbältet), fler olika typer av asteroider såsom exempelvis NEAs/NEOscentaurer, trojaner (Marstrojaner, Jovianska trojaner och Neptuntrojaner), damokloider samt  interplanetärt stoft. 

Obekräftade himlakroppar är de mytomspunna Vulcanoiderna. Trots en hel mängd mer eller mindre avancerade sökmetoder har de ännu ej bekräftats.

 

Meteorider är partiklar i storlek från damm/stoft upp till grus och ibland större enstaka block som lämnats som ett spår efter en komet som dragit förbi. Några enstaka meteorhändelser sägs också ha sitt ursprung i från damm och stoft från en och annan asteroid av Pallas-typ.  När jorden sedan passerar igenom detta fält med partiklar ser vi det som meteorer, eller "stjärnfall". En meteorid som varit stor nog att inte brinna upp i jordens atmosfär under meteorstadiet, och slagit ner någonstans på jorden, kallas meteorit.

Alla som någon gång stått ute under en mörk himmel har förmodligen sett en sporadisk meteorid brinna upp i atmosfären. Har du däremot sett betydligt fler än någon eller några på en timme, har du förmodligen lyckats hamna i ett meteorregn (eller kanske oftare "Meteorsvärm"). De är händelser som inträffar regelbundet på förutsedda datum och de brukar som regel alltid omnämnas i media. De lockar många observatörer och kan bli riktigt spektakulära!

 

SAAFs sektion "Solsystemet" leds av Johan Warell som också är ordförande i sällskapet. Björn Månsdahl (AstroDalsland, admin) har hand om sektionen för ockultationer (förmörkelser). Läs mer om dessa sektioner HÄR >>>

 

Vill du veta ännu mer så kan du exempelvis klicka in på NASA's sida (engelska) HÄR >>

 

Vill du ha mer tips och råd, eller har andra frågor? Posta dem på forumet!

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)